ЗА Фирмата

Опит • Иновации • Посвещение

БЕЗПРЕЦЕДЕНТНИ УСЛУГИ

Базирана в България, OpenQuatra разпознава неизползвания потенциал на източноевропейските предприятия, особено на индивидуалните клиенти и малките и средни организации (МСП). Ние се ангажираме да предоставим на предприятията от този регион инструментите, уменията и познанията, от които се нуждаят, за да се конкурират на световната сцена. Като предлагаме иновативни решения и възприемаме технологиите с отворен код, ние допринасяме за непрекъснатия растеж и развитие на източноевропейския пазар, като помагаме на фирмите да повишат нивото на своите операции и да процъфтяват в бързо променящата се среда.

Нашата визия се простира отвъд регионалните граници. OpenQuatra обслужва клиенти в международен план, отключвайки нови възможности и подпомагайки организациите по целия свят в постигането на техните цели. Обхватът ни е глобален, но подходът ни е личен, като адаптираме услугите си към уникалните нужди на всеки клиент.

Нашата страст се крие в предоставянето на несравними услуги в четирите ни основни сектора: Системи и мрежи, дигитален маркетинг, графичен дизайн и брандинг, консултации, обучение и курсове. Богатият опит на нашия екип, отдадеността му на върхови постижения и ангажираността му към технологиите с отворен код гарантират, че клиентите ни получават висококачествени и рентабилни решения. Ние не сме просто поредната консултантска фирма; ние сме OpenQuatra, където иновацията се среща с отдадеността, осигурявайки освежаващо отклонение от обичайното.

Нашата Мисия

Посветени сме на преодоляването на различията между малките и средните предприятия (МСП) и техните по-утвърдени партньори в развитите икономики. Като използваме иновативни решения с отворен код, ние предоставяме икономически ефективни и мащабируеми стратегии, които дават възможност на предприятията в развиващите се пазари да подобрят дейността си и да достигнат пълния си потенциал.

Ангажиментът ни към високи етични стандарти, прозрачност и ориентиран към клиента подход е в основата на всичко, което правим. Вярваме, че култивирането на доверие и укрепването на силни взаимоотношения с нашите клиенти е от първостепенно значение за взаимния успех. Като се придържаме към тези принципи, ние се стремим да се превърнем в нещо повече от доставчик на услуги; стремим се да бъдем доверен партньор по пътя на растежа на нашите клиенти, предлагайки им непоколебима подкрепа и безценна експертиза на всяка крачка от пътя.

В OpenQuatra нашата мисия се простира отвъд стимулирането на растежа на бизнеса. Ние се ангажираме да допринасяме за развитието и просперитета на общностите, които обслужваме. Чрез нашия фокус върху технологиите с отворен код, етичните практики и персонализираните решения ние предвиждаме по-приобщаваща и устойчива глобална икономика, в която бизнеси от всякакъв мащаб могат да процъфтяват и да успяват. Заедно да изградим по-светло бъдеще за МСП и за света като цяло, където иновациите срещат отдаденост. Присъединете се към семейството на OpenQuatra!

Нашите Основни Ценности

Основните ни ценности са същността на идентичността и стратегията на OpenQuatra и ръководят всяко наше действие и решение. Те служат като наш компас, като гарантират, че постоянно предоставяме на клиентите си услуги и резултати с най-високо качество: